Uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Kardemummo Oy (y-tunnus 2768974-1)
Anjankuja 3 A 39, 02230 Espoo
Puhelin: +358 50 537 9082
Sähköposti: asiakaspalvelu@kardemummo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriasioista vastaa Samu Vatanen +358 50 537 9082.

Tietojen teknisenä käsittelijänä toimii:

eCredo Oy (y-tunnus 1891646-3)
Anjankuja 3 A 39, 02230 Espoo
Puhelin: +358 50 570 1245
Sähköposti: asiakaspalvelu@ecredo.fi

3. Rekisterin nimi

Kardemummo Oy:n sähköpostituslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Kardemummo Oy:n sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseen.
Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista.
Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

5. Kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Tilaajan sähköpostiosoite ja postituslistalle liittymisaika.

5. Henkilötietojen lähde

Pääsääntöinen lähde on uutiskirjeen tilauslomake Kardemummo Oy:n sivustoilla.
Muualta kerätyt sähköpostiosoitteet, jos henkilö on antanut suostumuksen postituslistalle lisäämiselle.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on Kardemummo Oy:n työntekijöillä, joiden toimenkuva edellyttää tietojen käsittelyä.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Kardemummon verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse asiakaspalvelu@kardemummo.fi.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.