Geronomin vinkeillä personoit HILDAn hoivakotinne näköiseksi

HILDA-palveluun tuodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joita vanhustyön ammattilainen pystyy työssään hyödyntämään. Uudella toiminnallisuudella asiakas voi rakentaa HILDAn sisällöistä haluamiaan kokonaisuuksia, jotka huomioivat laajasti ikääntyneen toimintakyvyn eri osa-alueita.

HILDA-palveluun sisällytettävillä uusilla ominaisuuksilla on selvä ammatillisuuden lisäämisen tavoite. Omien pakettien luominen ja koostaminen helpottaa toiminnan suunnittelua ja antaa hoitajalle eväitä toteuttaa valmiiksi mietittyjä, toimintakykyä laajasti huomioivia HILDA-hetkiä. Yksittäisten sisältöjen seuraamisen sijaan voidaan rakentaa hyvään hoivaan kuuluvia kokonaisia tuokioita, jotka asiakas voi nimetä ja koostaa haluamallaan tavalla.

Kardemummo Oy:n perustaja, geronomi Samu Vatanen puhuu ihmisen näkemisestä kokonaisuutena: niin psyykkisestä, fyysisestä, kognitiivisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Näistä viimeisin toteutuu usein kaikkien HILDA-palvelun sisältöjen äärellä, kun ikääntynyt kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saa hetkestä osallisuuden kokemuksen. Onnistumisen kokemus ja pystyvyyden tunne ovat ikäihmiselle tärkeitä.

- Pakettien avulla HILDA-hetken rakenteen voi suunnitella sellaiseksi, että päästään aktivoimaan toimintakyvyn kaikkia puolia – kokonaisvaltainen toimintakyky ei esimerkiksi tarkoita vain jumppaamista, Vatanen pohtii.

Hoitajalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua asukkaaseen paremmin

Kun jokin juhlapäivä lähestyy tai hoivakodissa vietetään esimerkiksi asukkaan syntymäpäivää, voidaan HILDAn omia paketteja hyödyntää myös yllätyksellisessä muodossa. Merkkipäivänä katsottava paketti voi sisältää esimerkiksi asukkaan lempimusiikkia tai omaan entiseen ammattiin liittyvän sisällön.

Erinomaisena työvälineenä omien pakettien luominen voi Samu Vatasen mukaan toimia myös omahoitajahetkissä. Omahoitajahetki on asukkaan ja hoitajan välistä yhteistä aikaa, jolloin tehdään juuri niitä asioita, jotka ovat asukkaalle tärkeitä.

- Työmme ydintä on arvostaa hoitajia, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä yksikkönsä asukkaiden kanssa: he tietävät parhaiten, mitkä asiat ovat asukkaalle merkityksellisimpiä ja mitkä sisällöt toimivat hänelle parhaiten. Jos hoitaja on havainnut tietyn sisällön ilahduttavan tai rauhoittavan asukasta, hän voi räätälöidä paketin juuri hänen näköisekseen ja käyttää sitä yhä uudestaan, hän kuvailee.

Sisältöjen paketointiominaisuus antaa hoitajalle mahdollisuuden oppia tuntemaan asukasta yhä syvemmin ja mahdollistaa toiminnan suunnittelemisen pidemmälle. Uusia asiakkaita perehdytetään pakettien luomiseen ja monipuoliseen soveltamiseen Teams-koulutuksissa, joissa muutenkin käydään kattavasti palvelun ominaisuuksia ja käyttöä läpi.

Sisältöjä paketoimalla voidaan huomioida yksilöllinen elämänhistoria

Mahdollisuus paketoida sisältöjä kokonaisuuksiksi antaa tapoja ihmisen yksilöllisen elämänhistorian huomioimiseen: eri elämänvaiheet voidaan ottaa huomioon aina lapsuudesta ja nuoruudesta aikuisuuteen. Maaseudulla varttuneelle ja eläneelle asukkaalle voidaan paketoida sisältökokonaisuus, joka käsittää hänelle tuttuja maalaiselämään liittyviä aiheita. Liikkeelle voidaan lähteä maalaisjumpalla ja sitten siirtyä konkreettiseen työhön kevätkylvöjen merkeissä. Maatilateemaisessa visailussa aktivoidaan kognitiota tunnistamalla maatilalta tuttuja työvälineitä ja päättää paketti teemaan sopivalla musiikilla, esimerkiksi Hummani heillä.

“Pakettien avulla HILDA-hetken rakenteen voi suunnitella sellaiseksi, että päästään aktivoimaan toimintakyvyn kaikkia puolia – kokonaisvaltainen toimintakyky ei esimerkiksi tarkoita vain jumppaamista.”

Samu Vatanen kertoo HILDAn sisältöjen vaikuttavan eri ihmisiin eri tavoilla, mikä voidaan paketoinnissa ottaa huomioon.

- Kerran kuulimme hoitajalta, että muistisairas miesasukas saatiin levottomana ollessaan aina rauhoittumaan hevossisällön avulla. Sisällössä oli selkeästi hänen elämänhistoriansa näkökulmasta jotakin omaa ja tuttua, joka teki rauhattomimpinakin hetkinä levolliseksi. Ehkä miesasukas oli työskennellyt nuorena hevosenkengittäjänä, Vatanen pohtii.

Tuore paketointiominaisuus on ollut alkukesästä lähtien asiakkaiden käytössä, ja virikkeeksi ja ideoinnin tueksi kardemummolaiset loivat asiakkaille valmiiksi muutaman tanssi- ja maalaisteemaisen mallipaketin. Miten sisältöjen paketointimahdollisuus on otettu vastaan?

- Olimme ilahtuneita huomatessamme, että eräässä asiakasyksikössä esimerkiksi keskikesän juhlaa oli ennakoitu: pakettiominaisuus oli otettu käyttöön luomalla sisällöistä juhannuspaketti, Vatanen kertoo.

Toimintakyvyn kokonaisvaltaisessa huomioimisessa on Vatasen mukaan olennaista löytää balanssi, jolloin ihminen voi parhaiten, ja tässä HILDA-palvelun luova ja mielikuvituksellinenkin käyttö voi olla avuksi. Suosikkisisältöjen paketoiminen voidaan tehdä aihepiirien tai asukkaiden suosikkien perusteella – tärkeintä on, että HILDAsta tulee juuri käyttäjänsä, meidän talon asukkaiden, näköinen.

Geronomin vinkit HILDAn käyttöön

  • 1. Huomioi fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky: samaan pakettiin voit sisällyttää esimerkiksi jumppaa, laulua ja keskustelua.
  • 2. Rakenna kokonaisuus hyödyntäen yksilön elämänhistoriaa: maalaisympäristössä kasvaneelle asukkaalle voi rakentaa oman paketin esimerkiksi kotieläimiä ja maatilan töitä käsittelevistä aiheista.
  • 3. Luo teidän näköisenne HILDA ja kokoa paketti hoivakotinne yhteisistä suosikeista – samalla tutustutte toisiinne vieläkin paremmin!

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.