Artikkelit

Mistä syntyy HILDA-palvelun erinomainen asiakaskokemus?

HILDA-palvelun käyttö on helppoa ja ongelmatonta, arvioi lähes 90 prosenttia asiakastyytyväisyyskyselyymme vastanneista hoiva-alan ammattilaisista. Palvelun koetaan myös tuovan iloa ja yhteisöllisyyttä hoivakodin arkeen

Tuhannet arvostelut kuukaudessa ohjaavat HILDA-sisältöjen suunnittelua

HILDA-sisältöjen monipuolisuus mahdollistaa sen, että jokaiselle hoivakodin asukkaalle löytyy sisältöä, mikä tuo iloa ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Ikäihmisiä kiinnostavien sisältöjen lisäksi palvelun on oltava mielenkiintoinen sitä käyttäville hoitajille.

HOITAJA-hetket: Petri Matero auttaa löytämään oman työn arvostuksen

Petri Matero rohkaisee pohtimaan tunteita työpaikalla, auttaa kasvattamaan ammatillista itsetuntemusta sekä tukee hyvän vuorovaikutuksen rakentamista.

HILDA rikastuttaa keskusteluja Castell-kodissa

‍Oulun Palvelusäätiön Castell-koti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa kodissa, jossa vaalitaan huumoria ja eletään arkea sekä juhlaa. Heillä HILDA on virittänyt mielenkiintoisia keskusteluja ja tuonut joustoa yhteisen toiminnan järjestämiseen.

Opiskelijat hyvinvointiteknologiaan tutustumisen tukena

Oppilaitosten kanssa tapahtuvalla yhteistyöllä on Kardemummolle paljon arvoa. Parhaimmillaan voimme osaltamme innostaa nuoria hyvinvointiteknologian pariin vanhustyössä.

Musiikkiryhmä tavoitti muistisairaat ikäihmiset kodeistaan etäyhteydellä

Kardemummon toimistolle nousi viime alkusyksynä studiotila, jonka valojen loisteessa musiikkiryhmä sai yhteyden tutkimukseen kotoa käsin osallistuviin ikäihmisiin. Yhteys oli mahdollista tutkimuksen uuden yhteistyökumppanin, Oiva Healthin avustuksella.

HILDA-päivässä opittiin yhdessä, jaettiin kokemuksia ja verkostoiduttiin

Monipuolista hoiva-alan asiantuntijuutta edustava joukko kokoontui toimistollemme Espoon Leppävaaraan oppimaan yhdessä uutta sekä keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. 

Vuosi 2023 oli Kardemummolla uusiutumisen, itsensä ylittämisen ja yhteistyön aikaa

Kardemummolaiset kerääntyivät muistelemaan kuluneen vuoden tapahtumia ja listasivat yhdessä sen tärkeimmät hetket.

Kodikkuutta, luontohoivaa ja HILDA-hetkiä Varakoti Varpusessa

Lieksan hoivakoti Varakoti Varpusen kotoisuus ja kiireettömyys houkuttelevat yhdessäoloon sekä jutustelemaan. HILDA on kiinteä osa heidän arkeaan.

Viisi esiin noussutta myyttiä HILDA-palvelusta

Juttelimme Kardemummon myyntipäällikkö Hertta Hyrylän kanssa siitä, mitkä ovat yleisimmin häneltä kysytyt kysymykset Kardemummon HILDA-sisältöpalvelua hankittaessa.

Jaana Klimoff kannustaa rohkeaan keskusteluun hoiva-alan työpaikoilla

Porilaisen Ruskatalot-hoivayhteisön palvelujohtaja Jaana Klimoff kannustaa työyhteisöjä kehittämään vuorovaikutusosaamistaan. Klimoffin mukaan asioiden ottaminen rohkeasti puheeksi kannattaa aina.

Paula Niittymäki haluaa vahvistaa hoivatyön asiakaslähtöisyyttä

Työssään ikäihmisten palveluiden laatupäällikkönä Paula Niittymäki työskentelee päivittäin hoivakodin asukkaiden hyvinvoinnin eteen.

HILDA on osa Ryhmäkoti Sofian päivittäistä hyvää arkea

Helsinkiläinen Ryhmäkoti Sofia hyödyntää Kardemummon HILDA-palvelua monipuolisesti.

Tehtävänä hoivakotiarjen sujuvoittaminen

Innostava ja inspiroiva asiakaspalvelu, tekninen tuki, käyttökoulutukset ja erilaiset kehitysprojektit ovat Rosannan työarjen ydintä.

Kardemummo ja Esperi yhteistyössä musiikkitutkimuksessa

Helsingin yliopiston Musiikin muistijäljillä -tutkimuksessa on hyödynnetty Kardemummon sisältöpalvelua Esperin hoivakodeissa.

Palvelumme säästää työaikaa ja tuo asukkaat useammin yhteen

Kyselymme mukaan HILDA-palvelu säästää hoivakodeissa työskentelevien hoitajien työaikaa ja lisää asukkaiden oleskelua yhteisissä tiloissa.

TV-alan konkari Kirsi Markkanen kehittämään Kardemummon sisältöjä

Pitkän uran tv-sarjojen ja dokumenttien käsikirjoittajana tehnyt Kirsi Markkanen on aloittanut Kardemummon sisältösuunnittelijana.

Vuosi 2022 on ollut Kardemummolle vauhdikas, antoisa ja täynnä ilon hetkiä

Vuoden 2022 päättyessä on hyvä katsoa hetki taaksepäin ja iloita vuoden varrella kertyneistä opeista ja onnistumisista – ennen kuin katseet kääntyvät hiljalleen uutta kohti.

"Meillä oli aitoa kysyntää ja tarvetta HILDAlle"

Eurassa sijaitsevasta palvelukoti Osmanrinteestä huokuu lämminhenkinen tunnelma ja yhteisöllinen arki.

"Huomaa kyllä, että HILDAn sisältöjä on mietitty huolella"

Seniorikeskusten arjen täyttää monenlaiset kohtaamiset ja toiminnot, jotka tuovat monien ikääntyvien arkeen tukea ja jaksamista.

"Kun asukas saa sisältöä arkeen, myös hoitaja voi hyvin"

Työhyvinvointi koskee kaikkia aloja, mutta sosiaali- ja terveysalalla sen haasteena ovat tulevaisuudessa ennen kaikkea työn kuormittavuus sekä henkilöstön riittävyys.

Merja Palkama suoritti harjoittelunsa Kardemummossa

Opiskeluihin liittyvät työharjoittelut ovat oivia oppimisen ja havainnoinnin paikkoja muun muassa erilaisiin työkulttuureihin ja toimintatapoihin tutustumisen näkökulmasta.

Tieteellinen tutkimus tarkastelee musiikkia muistisairauksien hoidossa

Kardemummo Oy on mukana Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, joka pyrkii selvittämään, millä tavoilla musiikin käyttöä voidaan optimoida muistisairauksien hoidossa.

Käsikirjoittamisesta kuvaamiseen – Miten HILDAn sisällöt syntyvät?

HILDA-palvelun sisältöjen tuottaminen on monivaiheinen prosessi, jossa ideointi, suunnittelu, käsikirjoittaminen, kuvaaminen ja organisointi kulkevat käsi kädessä.

HILDAn ääni kulkee miksauspöydän kautta puhutuiksi tarinoiksi

HILDA-palvelu rakentuu visuaalisen kuvakerronnan lisäksi äänimaisemista. Tarinoiden kertominen vaatii taitavaa jälkikäsittelyä ja ammattiosaamista, jotta sisältöjen loppukäyttäjä pääsee nauttimaan äänimaailmoista häiriöttä ja laadukkaasti. Erityisen tärkeää äänenlaadun huomioiminen on silloin, kun sisältöjä tehdään erityisryhmille.

Hoitoalan opiskelijat vievät hyvinvointiteknologian työpaikoille

Lappian lähihoitajaopiskelijat tutustuivat keväällä HILDA-palveluun osana ikäteknologian opintojaksoa.

Geronomin vinkeillä personoit HILDAn hoivakotinne näköiseksi

HILDA-palveluun tuodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joita vanhustyön ammattilainen pystyy työssään hyödyntämään.

"HILDA on pelastanut monta levotonta tilannetta"

HILDA-palvelun sisällöt ovat ilahduttaneet Saarikan alueella, Saarijärven Kotikonnussa, reilun vuoden verran. HILDAn koetaan olevan paitsi tärkeä työkalu hoitajille, myös pelastus monessa sellaisessa tilanteessa, jossa rauhattomuus tai levottomuus saattaisivat muuten vallata alaa.

Taitaja 2022-kilpailu kokosi ammattiosaajat yhteen

Tämänvuotisessa Taitaja-kilpailussa miteltiin ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa kilpailulajeissa. Omana lajinaan oli ensimmäistä kertaa mukana hyvinvointiteknologia, jossa lähihoitajaopiskelijat pääsivät käyttämään HILDA-sisältöpalvelua.

Kemiönsaaressa muisteltiin ja jumpattiin kahdella kielellä

Kemiönsaaren Hannakoti tutustui HILDA-palveluun uudenlaisena toiminnan järjestämistä tukevana työkaluna. Etenkin HILDAn ruotsinkieliset sisällöt pääsivät tarkastelun alle kaksikielisessä saaristokunnassa, jossa ruotsi on enemmistökieli.

Digitaalisuus on luonteva suunta Helsingin Kinaporissa

Helsinkiläisessä Kinaporin seniorikeskuksessa HILDA-palvelu on ollut käytössä noin puoli vuotta. Sosiaaliohjaajana työskentelevä Rami Oksanen pitää digitaalisuuden läsnäoloa itsestäänselvänä kehityssuuntana myös vanhustyössä.

Kardemummo etsii kesätyöntekijää

Haemme 15–18-vuotiasta nuorta kesätöihin kesäkuulle 2022. Voit olla kiinnostunut esimerkiksi sisällöntuotannosta, hoitotyöstä tai hyvinvointiteknologiasta.

SAMKin opiskelijat veivät HILDAn kotikäynneille

Yhteistyöprojektin tavoitteena on ollut selvittää, miten HILDA-palvelu soveltuu toiminnan järjestämiseksi osana eri alojen opiskelijoiden tekemiä kotikäyntejä.

”HILDAan on helppo tarttua, kun aikaa on vähän”

Luhangan Tuuliharjussa HILDA koetaan helppokäyttöiseksi palveluksi, joka voidaan käynnistää asukkaiden iloksi pitkin päivää ilman erillistä suunnittelua.

HILDAn levyraati digitalisoi hoivakotien työtapoja

Rakastettu levyraati paketoitiin Kardemummossa digitaaliseen muotoon hoivakotien iloksi. HILDAn levyraadin juontajakasvona ihastuttaa Mikael Konttinen.

HILDA kannustaa Säkylässä toiminnan järjestämiseen

Säkylässä panostetaan henkilöstön valmiuksiin järjestää hoivayksiköiden asukkaille toimintaa, ja tässä HILDA on todettu toimivaksi työkaveriksi.

Kaiken takana on teknologia

Tarkkaan mietityt tekniset ratkaisut pitävät huolen siitä, että asiakas voi käyttää palvelua sujuvasti ja ongelmitta.

Kardemummon vuosi täynnä kasvua

Vuoden 2021 lähestyessä loppuaan on aika katsoa taaksepäin ja summata päättyvää vuotta.

Isät yrittäijien takana

Osmo Vatanen ja Thorleif Johansson tunsivat toisensa jo ennen kuin heidän poikansa tiesivät toisistaan. Ystävystymistä seurasi myös jälkikasvun tutustuminen ja Kardemummo Oy:n perustaminen.

Arviointiyksikössä asukkaat tutustuvat toisiinsa HILDAn avulla

Heinolassa sijaitsevassa Karpalon arviointiyksikössä HILDA-hetket on koettu hyväksi tavaksi koota asukkaat yhteen.

Kokemukset HILDAsta vakuuttivat - palvelu käyttöön Raumalla

HILDA-palvelun käyttö laajenee Raumalla yhdestä palvelukodista neljään yksikköön. Esimiestasolta halutaan antaa tukea hoitajan kiireettömälle läsnäololle, johon HILDA antaa hyvän mahdollisuuden.

HILDA innostaa vetäytyvänkin asukkaan yhteisöllisyyteen

Ikipihlaja Sarahelmessä eri aikakausien musiikki synnyttää jalan vipatusta ja luontosisällöt saavat asukkailta kiitosta.

Luonto- ja eläinsisällöt lisäävät hyvinvointia hoivayhteisöissä

Yksi HILDA-palvelun suosituimmista sisältökategorioista on luonto ja eläimet. Suosion takana ovat luonnon ja eläinten ilahduttava, rauhoittava, muistia virkistävä ja keskustelua herättävä vaikutus.

Heini ja Ville-Veikko antavat HILDAlle äänen

Ääninäyttelijät herättävät kertomukset henkiin käsikirjoituksia spiikkaamalla. Heini Vapaavuori ja Ville-Veikko Niemelä ovat toimineet HILDA-palvelun ääninä sen tarinan alusta saakka.

Äly auttaa, kun kädet loppuvat - HILDA säästää hoitajan työaikaa

Hoitoalan työntekijäpula ja työn kuluttavuus puhututtavat niin mediassa kuin työpaikoillakin. Haasteena on paitsi uusien työntekijöiden löytäminen myös nykyisten pitäminen.

HILDA-palvelun helppokäyttöisyys ja monipuolisuus vetoavat asiakkaisiin

Toukokuussa teetetyn kyselyn perusteella Kardemummon asiakkaat kokevat HILDAn helppokäyttöisenä ja monipuolisena sisältöpalveluna, joka helpottaa toiminnan järjestämistä ja säästää hoivakodin henkilöstöä suunnittelu- ja valmistelutyöltä.

HILDA mahdollistaa konserttielämyksiä senioreille

Helsingin kaupunginorkesterin yhdessä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa koordinoimaan Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen liittyvä pilotti on saanut seniorit eläytymään ja maalaamaan mielikuvitusmaisemia.

Opinnäytetyö selvitti HILDAn käyttöä päivätoiminnassa

Laitilalainen Petra Vuorio toteaa geronomitutkintoon liittyvässä opinnäytetyössään, että HILDAn sisällöt aktivoivat hoivakotien lisäksi myös päivätoimintaan osallistuvien arkea.

Kardemummon tiimi vahvistuu

Kevät on kasvun ja uusien mahdollisuuksien aikaa ja tämä näkyy myös Kardemummossa. Alkuvuonna täydentynyt tiimi tekee entistä vahvemmin töitä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja hoitajien työn keventämiseksi.

"Täytyy myöntää, että karaokekasetit ovat nyt jääneet"

Nykyään hoivakoti Annassa ja Aapelissa lauletaan ja jumpataan yhdessä HILDAn tahtiin. Toisinaan hoivakodin johtaja etsiytyy itsekin ruudun ääreen ja intoutuu näyttämään esimerkkiä jumppaamiseen.

HILDA vakiinnutti paikkansa hoivakotien päivittäisessä arjessa

Vuosi 2020 kääntyy hiljalleen loppuaan kohti. Kuluva vuosi on ollut monella tapaa erityinen.

Usein kysytyt kysymykset HILDA-palveluun liittyen

Kenelle ja millaiseen käyttöön palvelu on tarkoitettu? Mitä sisältöjä palvelussa on? Tässä artikkelissa vastaamme HILDA-palvelusta usein kysytyimpiin kysymyksiiin.

Hoitajat ovat kullanarvoinen tietolähde HILDA-palvelun kehittämisessä

Musiikki, jumpat, nojatuolimatkat sekä erilaiset luontoaiheet ovat keränneet runsaasti positiivista palautetta, ja sisältöjä laajennetaan jatkuvasti. Mutta mistä sisältöideat ovat lähtöisin?

HILDA-boksi matkasi Pasilasta Kuusamoon

HILDA-sisältöpalvelu otettiin käyttöön Kuusamon kaupungin hoivakoti Kotirannassa huhtikuussa 2020, ja sitä käytetään nyt monipuolisesti eri laitteilla ja erilaisissa käyttötilanteissa.

HILDAn tuolijumppa aktivoi fyysistä toimintakykyä

Ikäihmisille suunnattu HILDA-virikepalvelu aktivoi niin käyttäjien fyysistä, henkistä, kognitiivista kuin sosiaalistakin toimintakykyä. Kolmen ammattifysioterapeutin tiimityönä suunnittelema ja toteuttama HILDAn tuolijumppa palvelee vahvasti kaikkia näitä tavoitteita.

Kuulo kannattelee terveyttä

Miikka Peltomaa toimii muun lääkärintyönsä ohella musiikkilääkärinä. Hän työskentelee erityisesti muusikoiden terveyden parissa, mutta samaan aikaan häntä kiinnostavat musiikin terveysvaikutukset.

HILDA-palvelu virkistää Iitin Ehtookodissa niin muistia kuin mieltäkin

Kymenlaaksossa sijaitseva Iitin Ehtookoti palvelee ikäihmisten tarpeita tarjoamalla vaihtoehtoja sekä palveluasumiseen että tehostettuun palveluasumiseen.

Nuoruusvuosien musiikki herättää muistisairaan mielen

Musiikin vaikutuksia aivoihin ja ihmisen muihin elintoimintoihin on tutkittu paljon. Vielä ei olla täysin varmoja, miksi juuri varhaiset musiikkimuistot säilyvät niin vahvoina.