Sukkapuikkoja ja tanssia – HILDA kannustaa Säkylässä toiminnan järjestämiseen

HILDA-sisältöpalvelua on käytetty Säkylän kunnassa palvelukoti Valkamassa, Poukamassa ja Suvannossa noin vuoden verran. Säkylässä panostetaan henkilöstön valmiuksiin järjestää hoivayksiköiden asukkaille toimintaa, ja tässä HILDA on todettu toimivaksi työkaveriksi.

Palvelukoti Suvannon naapurissa sijaitsee päiväkoti, jonka lasten puuhien päivittäinen tarkkailu ikkunasta tuottaa yksikön asukkaille erityistä iloa. Lähihoitaja Jenni Maukonen kertoo havainneensa samanlaisen vaikutuksen sellaisilla HILDA-palvelun sisällöillä, joissa toimijoina ja äänessä ovat lapset.

Palvelukoti Poukamassa lähihoitajana työskentelevä Marianne Heino tunnistaa Maukosen kuvaaman ilmiön. Heino kuvailee yllättävien elementtien aktivoivan ja havahduttavan palvelukodin asukkaita. Kun Tapio Rautavaaran ja Olavi Virran vaikuttavien lauluäänten välissä HILDAsta helähtää kirkas laulavan lapsen ääni, herättää se kuulijoissa heti kiinnostusta ja ihailua.

Haluan itsekin välittää sellaista viestiä hoitajille, että asiakkaan kanssa vietetty aika on yhtä tärkeää ja arvokasta kuin fyysisesti ja henkisesti kuormittava hoitotyö.

Marianne Heino ja Jenni Maukonen vastaavat osaltaan siitä, että yksiköissä järjestetään virikkeellistä toimintaa. Molemmat pitävät työssään tärkeänä, että ehtivät hoidollisten toimenpiteiden lisäksi tekemään muitakin asioita yksiköidensä asukkaiden kanssa. HILDA-palvelun äärellä viihtyvät Valkaman, Poukaman ja Suvannon palvelukotien asukkaista etenkin he, joilla on muistisairauksia. HILDA-palvelussa Heino ja Maukonen kiittelevät palvelun sisältötarjonnan elämistä ajankohdan mukaan.

- Etenkin joulun aikaan tuntui mukavalta, että HILDAssa oli tarjolla vaihtuvia sisältöjä, jotka sopivat ajankohtaan ja teemaan, Jenni Maukonen toteaa.

Halu tukea hoitajia mielekkään toiminnan toteuttamisessa

HILDA on Säkylän palvelukodeissa yksi työväline, joka kannustaa ja motivoi henkilöstöä päivittäisen toiminnan järjestämiseen. Palvelukotiesimies Anu Soini pitää tärkeänä, ettei HILDA jää yksiköissä palveluksi, jonka ääreen asukkaat istutetaan aina vain keskenään. Säkylässä halutaan tukea lähihoitajia, jotta heillä on työssään varmuus ja motivaatio sekä suunnitella että toteuttaa yksiköiden asukkaiden arkeen mielekästä toimintaa.

- Haluan itsekin välittää sellaista viestiä hoitajille, että asiakkaan kanssa vietetty aika on yhtä tärkeää ja arvokasta kuin fyysisesti ja henkisesti kuormittava hoitotyö. Tietenkin päivittäisessä arjessa on paljon fyysisesti raskasta työtä, mutta korkealle arvotamme myös ne hetket, jossa ehditään olla asukkaalle läsnä.

Vaikka yksiköiden asukkaat pärjäisivät HILDAn musiikkisisältöjen äärellä toisinaan keskenäänkin, kokee myös Poukamassa työskentelevä Marianne Heino tarpeellisena, että hoitaja käyttää palvelua yhdessä heidän kanssaan. Hän näkee asukkaiden saavan sisällöistä tällöin enemmän irti.

- Osa sisällöistä on luonteeltaan sellaisia, että hoitajan on tarpeen olla mukana johdattelemassa ja kuljettamassa keskustelua eteenpäin. Myös tuolijumpat sujuvat paremmin, kun ohjaan hoitajana tilannetta, hän kuvailee.

Käsillä tekemisen perinne puhuttaa

Jenni Maukonen kertoo HILDAn sisältöjen synnyttäneen Suvannossa myös palvelun ulkopuolista, konkreettista toimintaa. Palvelun kuvat kädentaidoista muistuttavat itselle tärkeistä tekemisen tavoista, ja aiheeseen liittyvät sisällöt ruokkivat yksikössä aina myös keskustelua siitä, mitä kukin on käsillään tehnyt. Esimerkiksi leipominen tai käsityöt ovat olleet tärkeä osa monen ikääntyneen elämää.

- Käsitöistä kertovan sisällön katsomisen jälkeen kaivoimme eräälle elämässään paljon neuloneelle asukkaalle puikot. Neulominen muistui selkärangasta mieleen, eikä sekään niin haittaa, vaikka puikot joutuisivat aina välillä hukkaan, hän kuvailee.

Maukonen kuvaa sisältöjen herättävän toisinaan yksikön asukkaissa myös liikutusta eikä hilpeyden lisäksi kyynelten vierimiseltäkään aina vältytä lähelle tulevia teemoja käsiteltäessä. Passiivisiksi kuuntelijoiksi ei Säkylässä jäädä musiikkisisältöjen äärelläkään: onpa palvelukodeissa pistetty niiden tahdissa joskus tanssiksikin.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.