Kardemummon asiakastyytyväisyyskysely: Palvelumme säästää työaikaa ja tuo asukkaat useammin yhteen

Kyselymme mukaan HILDA-palvelu säästää hoivakodeissa työskentelevien hoitajien työaikaa ja lisää asukkaiden oleskelua yhteisissä tiloissa. Yli 98 prosenttia vastaajista kertoi palvelun helpottaneen toiminnan järjestämistä. Kysely toteutettiin helmi–maaliskuussa.

Palvelumme koetaan säästävän aikaa. Jopa 32% prosenttia vastaajista kertoi, että HILDA säästää aikaa tunnin tai yli, ja 74% vastaajista arvioi sen säästävän ainakin puoli tuntia työaikaa yhden toimintahetken suunnittelussa.

– Kysely vahvistaa kokemustamme siitä, että hoiva-alalla on kysyntää digitaalisille ratkaisuille, jotka helpottavat arkityötä, sanoo Kardemummon toimitusjohtaja, geronomi Samu Vatanen.

Suunnittelutyön ajansäästön lisäksi vähintään kolme neljästä koki HILDA-palvelun lisänneen merkittävästi asukkaiden viihtymistä ja oleskelua yhteisissä tiloissa.

– Vanhustyössä ja hoivatyössä osallisuuden kokemus on keskeistä. Hoivakodin asukas on aktiivinen toimija, hänen kuuluu saada osallistua, vaikuttaa ja olla mukana yhteisössä. Haluamme Kardemummolla luoda sisältöä, jonka äärelle hoivakodin asukkaat tulevat viettämään yhteistä aikaa, Samu Vatanen sanoo.

Käyttäjiemme kokemukset ja palaute ohjaavat toimintaamme

Kardemummon sisällöntuotanto pohjautuu käyttäjiltä saatuun palautteeseen. Käymme alan ammattilaisten kanssa jatkuvaa aktiivista dialogia siitä, mitä hoivakodeissa tarvitaan työn tueksi.

– Hoitajat antavat meille paljon hyvin tärkeää tietoa siitä, millaiset keinot ja sisältöjen aiheet toimivat arjessa. Tällä kertaa yli puolet kyselymme vastaajista toivoi uutena sisältönä bingoa. Tämä oli meistä mahtava, idea ja toive on kuultu ja lähdemme kehittelemään aihetta, Samu Vatanen lupaa.

"Ihana, työtä helpottava työkalu."
-kyselyyn jätetty palaute

Vuosien varrella olemme toteutettaneet lukuisia käyttäjiltä tulleita sisältöideoita. Esimerkiksi levyraati, tuolijumppien erilaiset aiheet sekä luontoon ja eläimiin liittyvät teemat ovat kovin toivottuja ja pidettyjä.

Me Kardemummolla seuraamme jatkuvasti sisältöjemme katsojalukuja. Toteuttamistamme HILDA-sisällöistä kerätään arvokasta palautetta myös palvelua käytettäessä. Käytännössä sisällön katsomisen jälkeen voi kertoa näkemyksiään ruudulle tuleviin väittämiin tai arvostella sisällön painamalla hymynaamaa.

Helppokäyttöisyys on perusvaatimus, palvelu tukee myös hoitajan hyvinvointia

Toteuttamamme asiakaskysely korosti sitä, että HILDA-palvelun helppokäyttöisyys ja palvelun toimintavarmuus ovat käyttäjille tärkeitä asioita. Kyselyssä 70 prosenttia vastaajista nosti helppokäyttöisyyden palvelun tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Positiivisuus ja hyödyllisyys saivat myös paljon ääniä.

Samu Vatasen mukaan kysely tukee näkemystä siitä, että hoiva-alalle suunniteltujen palveluiden tulee vahvistaa alan työntekijöiden hyvinvointia ja työmotivaatiota.

– Kyselyssä yli 60 prosenttia vastaajista kertoi HILDA-palvelun lisänneen työhyvinvointia. Kehittämämme lempeä teknologia tukee, innostaa ja monipuolistaa hoivatyötä. Modernit ja monipuoliset työvälineet ja työtavat lisäävät työn vetovoimaa sekä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota, Vatanen sanoo.

POIMINTOJA VASTAUKSISTA

HILDA-palvelu on...

  • helpottanut toiminnan järjestämistä - erittäin paljon 54%, melko paljon 30%.
  • säästänyt työaikaani yhden toimintahetken valmistelussa - yli puoli tuntia 74%, tunnin tai yli 32%
  • lisännyt työhyvinvointiani - erittäin paljon 17%, melko paljon 46%
  • lisännyt asukkaiden oleskelua yhteisissä tiloissa - erittäin paljon 40%, melko paljon 37%.

KARDEMUMMON ASIAKAS­TYYTYVÄI­SYYS­KYSELY 2023

Kyselyymme vastanneet ovat...

  • hoivakodeissa työskenteleviä lähihoitajia ja sairaanhoitajia, 61 prosenttia
  • muita vanhustyön ammattilaisia kuten fysioterapeutti, sosionomi, geronomi, 16 prosenttia
  • yksikön johtajia, 23 prosenttia

HILDA-käyttäjät antoivat vastauksensa suoraan palvelussa tai sähköisellä lomakkeella 15.2.-8.3.2023.
Kyselyyn vastasi 240 palvelun käyttäjää.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.