HOITAJA-hetket: Jaana Klimoff kannustaa rohkeaan keskusteluun hoiva-alan työpaikoilla

Kardemummon sisältöpalvelun HOITAJA-hetkissä esiintyvä Jaana Klimoff on vanhustyön kokenut asiantuntija, joka on esihenkilö- ja johtamistehtävissään miettinyt paljon hoiva-alan työhyvinvoinnin kulmakiviä.

Hän tuo osaamistaan HOITAJA-hetkiin, ja puhuu niissä tiimityöstä, vuorovaikutuksesta, ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta, positiivisesta ja ratkaisukeskeisestä asenteesta sekä siitä, millaisiin asioihin voi itse omassa työhyvinvoinnissaan vaikuttaa.

Klimoff painottaa, että johtamistyön keskeinen tehtävä on tukea ja mahdollistaa hyvää, toimivaa ja ratkaisukeskeistä työkulttuuria.

– Töihin pitää olla kiva tulla! Kaikki lähtee siitä, että työyhteisö on toimiva. Johtamisen ja esihenkilötyön pitää kitkeä epäkohtia, jotka syövät ihmisten työniloa. Ihan pienetkin asiat vaikuttavat siihen, miten ihminen työssä viihtyy. Tärkeää voi olla esimerkiksi se, että toimintakulttuuriin kuuluu toisten tervehtiminen tai luotto siihen, että työkaverilta saa tarvittaessa apua ja tukea, Klimoff sanoo.

Toki työhyvinvointiin vaikuttavat muutkin seikat kuten palkka, työsuhde-edut tai työterveyshuolto, mutta HOITAJA-hetkissä Jaana Klimoff käsittelee työhyvinvointia nimenomaan sellaisten asioiden näkökulmasta, mihin ihminen voi itse vaikuttaa.

– Videot sopivat monenlaisiin tilanteisiin ja työyhteisöihin. Ei ole väliä, millainen oma organisaatio on ja tai millaisilla käytännöillä sitä tällä hetkellä johdetaan. Jokainen meistä omalla panoksellaan on esimerkki siitä, miten työpaikalla toimitaan, Jaana Klimoff sanoo.

Ratkaisujen löytäminen tiimissä lisää kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista.

Klimoff haluaakin herätellä hoivayhteisöjä ja niiden työntekijöitä pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

– Toivoisin, että videot vahvistavat hoiva-alan ammattilaisten ja työyhteisöjen uskoa siihen, että he voivat tehdä paljon asioita myös itse. Kollegan kohtaaminen ystävällisesti tai toiminta ratkaisukeskeisesti ei sinällään maksa mitään. OIen työurani aikana nähnyt myös tilanteita, joissa työyhteisössä aletaan syystä tai toisesta hyväksyä huonoa käytöstä, joka vuorostaan kuormittaa ja vie turhaan energiaa. Tähän HOITAJA-hetkien videot tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa. Toivon, että videot lisäävät hyvinvointia työssä.

Klimoffin oma johtamisfilosofia on keskusteleva. Keskustelu lisää ymmärrystä yhteisestä tekemisestä ja sen tavoitteista. Ratkaisujen löytäminen tiimissä lisää kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista. Kun rakennetaan tiimin valmiuksia käsitellä työn tekemiseen liittyviä asioita, ei niitä aina tarvitse viedä esihenkilölle päätettäväksi.

– Tätä kautta työntekijöille syntyy kokemus toimijuudesta ja omasta mahdollisuudesta vaikuttaa. Merkityksellisyyden kokemus ja valta suhteessa omaan työhön vahvistuu, Klimoff toteaa.

Porilaisen Ruskahovin palvelujohtaja Jaana Klimoff kannustaa työyhteisöjä kehittämään vuorovaikutusosaamistaan. Klimoffin mukaan asioiden ottaminen rohkeasti puheeksi kannattaa aina.

Pula työntekijöistä haastaa kehittämään toimintatapoja työpaikoilla

Hoitoalalla työ on nyt jatkuvassa muutoksessa, ja toiminnassa vaaditaan ketteryyttä ja kykyä muuttua. Lisäksi alan työpaikoilla vaihtuvuus on suurta. Jaana Klimoff näkeekin tässä mahdollisuuden kehittää työtapoja, toimintakulttuuria ja yhteisiä pelisääntöjä.

– Miten työyhteisöstä saadaan rakennettua sellainen, että siellä halutaan olla ja pysyä? Tämä on todella tärkeä kysymys. Ihmiset ovat kaikkein tärkein tekijä laadukkaan hoivan tarjoamisessa.

Hyvinvoivassa työyhteisössä myös asiakas voittaa, sillä laadukasta työtä tekevät hyvinvoivat työntekijät.

Kun on tehnyt pitkään töitä hoiva-alan johtotehtävissä, syntyy näkemystä siitä, millaista johtamista alalla tänä päivänä tarvitaan:

– Johtamisen on kehityttävä yksilöllisemmäksi. Nuoret ovat entistä kriittisempiä, ja he pohtivat, mitä itse saavat työnteosta ja millaiseen työpaikkaan tulevat. Tämä kulttuurinmuutos haastaa työyhteisöjä ja johtamista.

Hyvinvoivassa työyhteisössä myös asiakas voittaa, sillä laadukasta työtä tekevät hyvinvoivat työntekijät. Kun henkilökunta on motivoitunutta, työyhteisön hyvä tunneilmapiiri huokuu myös asukkaisiin ja omaisiin.

Rohkeutta ottaa asioita puheeksi

Klimoff toivoo HOITAJA-hetkien videoiden herättävän työyhteisöissä rohkeutta ottaa asioita puheeksi.

– Kannustan rohkeuteen varsinkin, jos asia tuntuu vaikealta tai hankalalta! Juuri silloin ei ole aika lähteä pakoon vaan kohdata asia ja puhua. Minä aidosti uskon, että yhteinen keskustelu auttaa asiaan kuin asiaan. Kuuntelua, kohdatuksi tulemista ja aitoa vuorovaikutusta tarvitaan. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä asioita, vaan keskustelun ja kokeilun kautta löytyy monia hyviä toimintatapoja. Hoivatyö on vaativaa, ja siinä tarvitaan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Tästä syystä on erityisen tärkeää osata kommunikoida.

Hoivayhteisöt kansainvälistyvät vauhdilla. Klimoff sanoo, että kun hoitajia tulee eri kansallisuuksista, luo sekin omat mausteensa vuorovaikutukseen.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa hoiva-alaa on monesti lähestytty myös erilaisten kriisien ja kohujen kautta. Tämä on raskasta alan työntekijöille, ja näkyy välillä esimerkiksi omaisten suhtautumisessa ja ennakkoluuloissa. Motivaatiota syö, jos oletusarvona työn laatuun ei uskota.

– Omaisten ja asiakkaidenkin kanssa vuorovaikutustaitoja tarvitaan monessa kohtaa.

Klimoff on nähnyt uransa aikana monia erilaisia ja eri kypsyysasteilla olevia työyhteisöjä ja tiimejä. Hänen mukaansa oman työn tarkastelu ja kehittäminen on palkitsevaa ja tarpeellista myös silloin kun arki periaatteessa sujuu.

– Toimivaa työyhteisöä pitää myös jatkuvasti ruokkia, jotta se pysyy hyvänä ja on kestävä erilaisissa työelämän muutostilanteissa, kuten henkilöstön vaihtuessa.

KUKA?

  • Jaana Klimoff, palvelujohtaja Ruskahovi, Ruskatalojen palveluyhdistys ry
  • Sosionomi, työnohjaaja. Hallintotieteiden ja johtamisen opintoja, parhaillaan täydentää osaamistaan ylemmällä amk-tutkinnolla sekä lyhytterapeutti-koulutuksella.
  • Työskennellyt lähes 30 vuotta vanhustyön esihenkilö- ja johtotehtävissä kunnalla sekä Ruskatalojen palveluyhdistyksessä. Johtaa Ruskahovi-asumisyksikköä. Työkokemusta myös esimerkiksi sosiaalityöstä, psykiatrisesta sairaalasta sekä ensi- ja turvakodista.
  • Miksi lähti mukaan HOITAJA-hetkien videoiden tekemiseen? ”On hienoa, että vanhustyössä etsitään keinoja hakea ratkaisuja, ei vain voivotella hoitajapulaa. Vanhustyö on mielekästä ja hienoa, yhteiskunnallisesti tosi tärkeää työtä. Siksi tällaiset avaukset ovat hienoja, kokeillaan jotain ihan uutta!”
  • Toivoo, että HOITAJA-hetkien videoita voisi parhaimmillaan käyttää alustuksina tai keskustelun herättäjinä työyhteisölle.
  • ”Hoiva-ala on yhteiskunnallisesti merkittävä, tärkeä ja vaativa ala. Se tarvitsee positiivisuutta ja arvostuksen lisäämistä. Meidän alan toimijoiden tulee tehdä alasta sellainen, että työhön on kiva tulla, asiakkaat ja omaiset arvostavat meitä ja että useampi nuori haluaisi valita tämä alan työurakseen.”

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.