"Kun asukas saa sisältöä arkeen, myös hoitaja voi hyvin"

Työhyvinvointi koskee kaikkia aloja, mutta sosiaali- ja terveysalalla sen haasteena ovat tulevaisuudessa ennen kaikkea työn kuormittavuus sekä henkilöstön riittävyys. Työhyve-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea työhyvinvointia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä tarkastelussa myös Kardemummo Oy ja HILDA-palvelu ovat saaneet olla mukana.

Vuonna 2020 alkaneeseen ja kuluvana vuonna päättyvään Työhyve-hankkeeseen osallistuu kaikkiaan yli 220 työntekijää kolmestatoista vanhuspalveluita tuottavasta yksiköstä Kemistä, Keminmaasta, Torniosta, Ylitorniosta ja Tervolasta. Hankkeessa hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulussa aiemmin toteutetuista hankkeista ja koulutuksista saatuja kokemuksia. Keväästä saakka myös HILDA-palvelu on ollut yksiköissä osana hanketta: sen käytöllä tarkastellaan, miten teknologiset ratkaisut voivat vaikuttaa hoitohenkilöstön työhyvinvointiin. Kardemummon ja Työhyve-hankkeen tiet kohtasivat aikanaan Apuvälinemessuilla ikäteknologiaverkoston perustamisen yhteydessä.

"Kun henkilöstö näkee ja kokee, että asukkaat saavat palvelusta sisältöä elämään ja arkeen, se vaikuttaa suoraan heidän omaan työhyvinvointiinsa."

Lapin ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana toimivan Tanja Marjanen-Korkalan vastuulla ovat hankkeeseen liittyvät laitekokeilut sekä asiakasrajapinnassa tapahtuva yhteistyö. Tarkoituksena on selvittää, millaisia elementtejä teknologisista ratkaisuista löytyy työhyvinvoinnin näkökulmasta.

- Mieltä lämmitti jo kokeilun alkuvaiheessa kuulla, miten HILDA-palvelua käyttäneiden yksiköiden hoitajat kuvailivat sen vaikutuksia. Kun henkilöstö näkee ja kokee, että asukkaat saavat palvelusta sisältöä elämään ja arkeen, se vaikuttaa suoraan heidän omaan työhyvinvointiinsa, Marjanen-Korkala kertoo.

Vanhusalalla haasteena henkilöstön riittävyys

Tanja Marjanen-Korkala kuvailee vanhusalan haasteena työn kuormittavuuden, joka päätyy viemään työntekijöitä muille aloille. Hän näkee selkeän muutoksen siinä, miten ihmiset väsyvät ja kuinka äärirajoilla töitä toisinaan tehdään. Yhdessä nämä aiheuttavat suuria haasteita, mikä näkyy tulevaisuudessa henkilöstön riittävyytenä.

- Henkilökohtaisesti ajattelen, että asialle täytyy ilman muuta tehdä jotain, jotta työntekijät pystytään pitämään alalla ja että myös uusia työntekijöitä saadaan, hän arvioi.

Tanja Marjanen-Korkala kertoo olleensa keväällä mukana pilottiyksiköille järjestetyissä perehdytyksissä, joissa henkilöstöä opastettiin HILDA-palvelun käyttöön. Kokemus siitä, että kaikenlaisille asukkaille löytyy jotakin, tuntui alusta asti miellyttävän työntekijöitä. Samoin se, ettei HILDAn myötä muita elementtejä välttämättä tarvita: kaikki tarvittava kulkee mukana palvelussa, minkä myötä oheismateriaalin kuljettaminen paikasta toiseen jää usein tarpeettomaksi. Kiireisen työarjen keskellä valmistautuminen toiminnan järjestämiseen saattaa jäädä vähälle, jolloin HILDA-palveluun tarttuminen tuntuu luontevalta ja helpolta. Fyysisen työkuorman helpottuessa psyykkisen työkuorman koetaan vähenevän.

Palautepalaverien kommenteissa korostuu vaivattomuus

Työhyve-hankkeeseen liittyvissä palautepalavereissa saatiin käyttökokemuksia suoraan kentältä yksiköistä. Useissa näkemyksissä kuvailtiin ikääntyneen positiivista hämmennystä, joka syntyy teknologian luomasta kokemuksesta: asukas saattaa ihmetellä, miten tekninen laite voi synnyinvuoteen perustuvassa musiikkimatkassa tietää hänen olleen jonakin vuonna juuri tietyn ikäinen. Asukkaiden ilmeistä on voinut hoitajien mukaan nähdä, että HILDAn käynnistyessä tapahtuu jotain uutta.

HILDA-palvelun sisältöjen todetaan ruokkineen myös ikääntyneiden heittäytymistä ja osallistumista hetkeen, jossa ollaan yhdessä koolla. Hiljaisemmatkin asukkaat ovat kommentoineet sisältöjä ja rohkaistuneet nostamaan kättä ajatuksia jakaakseen. Henkilöstön kommentit kuvaavat sitä, miten sisällöt vievät mennessään ja ruokkivat eläytymistä, kuten siivoamiseen perustuva tuolijumppa osoittaa: erään asukkaan mukaan hänen kodissaan ei koskaan ollut niin likaista, että pitäisi siivota näin paljon.

Asukkaiden innostuminen ja toisaalta myös käyttöä seuraava ikääntyneen luontainen väsyminen näkyvät henkilöstön omassa työssä. Kun asukkaat ovat mukana toiminnallisessa tilanteessa ja voivat virkeämmin, tuntuvat vaikutukset myös hoitajien työhyvinvoinnissa.

- Asukkaat voivat paremmin ja toimintakyky myös parantui. Asukkaillekin tulee luonnollinen väsyminen, kun on aktiviteettia, yksi palautepalaverin osallistujista kommentoi. Tavallinen arkiväsymys tuo tullessaan myös rauhallisempia öitä.

Teknologia voi pelottaa etenkin vanhempia hoitajia, ja palvelun helppokäyttöisyys on tässä suhteessa hyödyksi. Kun sisällöt herättävät runsaasti muistoja ja muistelua, voidaan niiden äärelle pysähtyä pidemmäksikin aikaa vain yhdellä kaukosäätimen klikkauksella.

Hoitajat kertovat yllättyneensä uudesta tiedosta, jota HILDAn seuraaminen on heille asukkaista antanut. Kyläkauppaa käsittelevän sisällön seuraaminen paljasti ikääntyneen entisen ammatin kyläkaupan työntekijänä, ja muistelun myötä avartui myös hoitajalle uutta paikallishistoriaa. Samanlaisia kokemuksia on saatu tanssireissuja muistelemalla hiusten laittamisesta aina hienoon pukeutumiseen.

- Itse yllätyin, vaikka oli muistisairaista kyse, miten paljon sieltä tuli muistoja näiden sisältöjen avulla, eräs hoitaja kommentoi.

Tanja Marjanen-Korkala arvioi tällaisen tiedon saamisen asukkaan taustoista olevan arvokasta etenkin muistisairauden edetessä, sillä asukkaan yksilöllinen hoitaminen helpottuu, kun ymmärretään elämänhistorian merkitys.

Yksilöllisen kohtaamisen helpottumisen lisäksi palautteissa korostuu myös me-hengen parantuminen: HILDAn parissa vietettyjen hetkien koetaan yksiköissä lisänneen yhteisöllisyyden tunnetta.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.