Merja Palkama suoritti harjoittelunsa Kardemummossa - HILDA-palvelu opiskelijan silmin

Opiskeluihin liittyvät työharjoittelut ovat oivia oppimisen ja havainnoinnin paikkoja muun muassa erilaisiin työkulttuureihin ja toimintatapoihin tutustumisen näkökulmasta. Olen geronomiopintojeni myötä halunnut perehtyä ikääntyvien hoiva- ja hoitopalvelujen ohella myös hyvään johtamiseen sekä teknologian tarjoamiin käytännön sovelluksiin ja mahdollisuuksiin monialaisessa vanhustyössä. Viimeisimpänä tuttavuutenani tällä saralla on Kardemummo Oy ja siellä digitaalinen HILDA-sisältöpalvelu.

Televisioon kiinnitettävän boksin avulla välitettävää HILDA-palvelua väitetään helppokäyttöiseksi, laadukkaita toimintatuokioita sekä iloa hoivakotien asukkaiden arkeen tuovaksi ja samalla hoitajien työtä helpottavaksi palveluksi, jossa musiikilla on iso rooli. Ohessa omia ja harjoittelun aikana haastattelemieni hoivakotien edustajien kokemuksia palvelusta ja ajatuksia siitä, pitääkö väite paikkansa.

HILDA-sisällöt tutuksi

Harjoittelun alkupäivinä tutustuin HILDA-sisältöihin omatoimisesti.

Ilokseni huomasin, että ajatuksella koostettu musiikin, kuvien ja liikkeen yhdistelmä toimii. Palvelua oli toimisto-oloissa helppo käyttää ja tuokioita miellyttävä seurata. Monipuoliset sisällöt nostivat minullekin muistoja mieleen, opinpa jotain uuttakin esimerkiksi entisaikojen työkaluista.

Harjoittelun edetessä pääsin seuraamaan hoivakotien asukkaille järjestettyjä ohjattuja HILDA-hetkiä ja koin osallistujien tunnelmien vastanneen omiani. Ilmassa oli tyytyväisyyttä, iloa ja musiikin sävelten synnyttämiä muistoja.

Jumppatuokioihin lähtivät mukaan ohjaajia myöten lähes kaikki toimintakyvystä riippumatta.

Valtaosa asukkaista seurasi HILDA-sisältöä aktiivisesti ja osallistui sen innostamana keskusteluun. Joku saattoi toki hetkeksi nukahtaa kesken rauhallisen musiikin, kunnes taas havahtui metsätöiden muistelemiseen havainnollistavien kuvien ja tarinoiden myötä. Jumppatuokioihin lähtivät mukaan ohjaajia myöten lähes kaikki toimintakyvystä riippumatta ja esimerkiksi leivonnasta tai ilmailusta kertovia sisältöjä kuunneltiin ja katseltiin mielenkiinnolla.

Moni hoitaja kertoikin saavansa aikamatkan tämän päivän iäkkäiden lapsuus- ja nuoruusvuosien elämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan HILDA-tuokioita ohjatessaan. Mikä etuoikeus ja mahdollisuus työpäivän lomassa.

HILDA muovautuu moneen

Haastattelujen avulla halusin selvittää, miten hoivakotien henkilökunta kokee HILDA-palvelun istuvan omaan arkeensa ja tukevan heidän työtään. Miten he palvelua hyödyntävät ja kuinka helppokäyttöiseksi ja mielekkääksi he sen kokevat sen käytön?

Haastattelemissani hoivakodeissa asukkaille tuntui olevan perushoidon ja -hoivan ohella tarjolla monenmoista hyvinvointitoimintaa, kuten liikunta-, musiikki-, luku- ja pelituokiota sekä juttutupaa, hartauksia ja erilaisia tietovisoja. Osa hoivakodeista toteuttaa näitä asukkaiden viikko-ohjelmaan kirjattuja hyvinvointituokioita ohjattujen HILDA-tuokioiden avulla, osassa taas ohjatut HILDA-hetket syntyvät spontaanisti, sopivan tilaisuuden tullen toimintasuunnitelmaan kirjattujen tuokioiden oheen.

Joissakin paikoissa HILDA on käytännössä korvannut television.

Yksi haastateltavistani toi HILDA-palvelun käyttöön erilaisen näkökulman. Hän kertoi hyvinvoinnin edistämisen sisältyvän kaikkeen hoivakodin toimintaan. Hyvinvointia ei ollut eriytetty erillisiksi tuokioiksi, vaan tässä hoivakodissa esimerkiksi HILDA pyöri televisioruudussa monta tuntia päivässä, josta valtaosa ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että hoitajat seurasivat TV:n ääressä istujia ja pysähtyvät muilta kiireiltään aina toviksi jutustelemaan HILDA-sisällöstä ja sen herättämistä ajatuksista heidän kanssa. Yhteistä aikaa asukkaiden kanssa arvostettiin, mutta hetket oli hajautettu lyhyempiin tuokioihin pitkin päivää. Tämän HILDA-palvelun monipuolinen sisältö osaltaan mahdollisti.

Joissakin paikoissa HILDA on käytännössä korvannut television. TV:n äärellä asukkaat ovat aiemmin viettäneet pitkiä aikoja passiivisina vaihtuvan uutisvirran, välkkyvien valojen ja muuttuvien äänimaailmojen parissa.

HILDAn itsessään koettiin tarjoavan asukkaille televisiota mielekkäämmän ja aistikkaamman ajanvietteen myös silloin, kun ohjaaja ei ole jatkuvasti läsnä.

Algoritmit takaavat vaihtelun

Haastattelemissani hoivakodeissa koko henkilökunta on perehdytetty HILDA-palvelun käyttöön joko Kardemummon tarjoamien käyttöönottokoulutusten, työpaikan virikevastaavan, HILDA-yhteyshenkilön tai vähintään työkaverin toimesta. Näppärimmät ja teknologiaan tottuneimmat ottavat palvelun haltuunsa ihan vain kaukosäädintä painelemalla, sillä "sehän toimii kuin ikäihmisten Netflix". Tältä osin lupaus teknologian helppokäyttöisyydestä on lunastettu. Huonot kokemukset tuntuivat liittyvän erityisesti nettiyhteyksien toimivuuteen.

Vaikka HILDA-sisällöt ovat suunniteltu seurattavaksi aina ohjaajan kanssa, kiittelivät haasteltavani sitä, että vailla ohjaajan jatkuvaa läsnäoloakaan ruutu ei mene pimeäksi, jumppia ei tule kuin yksi kerrallaan, eikä sisältö toista itseään.

Kiitos hyvin suunnitellun tekniikan palvelu on turvallinen ja mielekäs myös asukkaiden omatoimiseen katseluun.

HILDA tuo iloa ja apua myös hoitajan työpäivään

Sisältöjen puolesta haastateltavani kertoivat asukkaiden suosikkeja olevan erilaiset musiikkisisällöt levyraadista musiikkimatkaan, mutta myös muisteluhetket laadukkaiden kuvien ja keskusteluun osallistavien kysymysten kanssa ovat olleet asukkaille mieleisiä. Kuulin myös, että vaikka harva hoivakodin asukas enää lukee itsenäisesti lehteä tai osallistuu omatoimisesti ryhmäkeskusteluihin ovat HILDA-tuokiot innostaneet heitä kertomaan ja keskustelemaan keskenään kotieläimistään, ammateistaan ja matkailumuistoistaan. Hoitajat ovat samalla kuulleet muistoja asukkaittensa elämästä ja näin tutustuneet heihin syvällisemmin.

Pitkän linjan liikunta-alan ammattilaisena ja työhyvinvoinnin kehittäjänä ilahduin, kun kuulin, että monen hoitajan omia suosikkeja olivat jumpat. Hauskoilla teemoillaan ne kuulemma inspiroivat asukkaiden ohella heitäkin liikkeelle, milloin kalaretkille, milloin lavatansseihin. Mikä mainio keino se onkaan oman työn tauottamiseen.

Hoitajien osallistumisen koettiin aktivoivan myös asukkaita. Lisäksi fysioterapeutin vetämät teemajumpat saivat kiitosta siitä, että ohjaaja näyttää liikkeet selkeästi ja henkilökunta voi samalla avustaa osallistujia. Ei tarvitse myöskään itse uskaltaa, osata tai keksiä joka päivälle uusia tuokioita, kysymyksiä, visailuja tai jumppaliikkeitä. Palvelu auttaa ja tukee niitä, joille ryhmänohjaus ei ole kaikkein ominta alaa.

HILDA lunastaa lupaukset

Olen opintojeni aikana perehtynyt monenlaiseen ikääntyneen arkea helpottavaan, turvallisuutta vahvistavaan sekä hoitoa ja hoivaa tukevaan teknologiseen ratkaisuun ja niiden erilaisiin käyttäjiin. Aina joskus teknologia tuntuu olevan toiminnan itseisarvo, mutta HILDA-palvelussa näin ei ole. On ollut mielenkiintoista seurata yrityksen sisällä sitä, miten paljon huomiota ja aikaa laitetaan palvelun käyttäjäystävällisyyden ja -toimivuuden kehittämiseen, jotta laadukas sisältö välittyy loppukäyttäjilleen sujuvasti. Tässä on mielestäni jo onnistuttu, mutta parasta on, että yrityksessä on kunnianhimoa kehittää palvelua edelleen niin sisällön kuin teknologian osalta.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.