”Minä pääsin oopperaan!" – HILDA mahdollistaa konserttielämyksiä senioreille

HILDA-palvelu on toiminut tänä keväänä alustana Roihuvuoren seniorikeskuksessa tarjottaville virtuaalikonserteille. Helsingin kaupunginorkesterin yhdessä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa koordinoimaan Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen liittyvä pilotti on saanut seniorit eläytymään ja maalaamaan mielikuvitusmaisemia.

Huhtikuussa alkaneessa pilotissa Helsingin kaupunginorkesterin ja UMO Helsinki Jazz Orchestran konserttisisältöjä välitettiin virtuaalisesti Roihuvuoren seniorikeskuksen asukkaille Kardemummon HILDA-sisältöpalvelun kautta. Konserttisisältöihin lisättiin ryhmänohjausta tukevia osallistavia elementtejä, kuten muistelua aktivoivia ja keskustelua herättäviä kysymyksiä.

Roihuvuoren seniorikeskuksen kulttuuriohjaaja Emma Paju-Torvalds on ollut mukana pilotin suunnittelussa ja toteutuksessa. Työssään hän pyrkii takaamaan, että ikäihmisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat.

- Vaikka ihminen olisi ympärivuorokautisessa hoidossa, hän on myös autonominen toimija, jonka pitää voida päättää omasta elämästään ja tehdä edelleen omannäköisiä valintoja. Ihminen tulee nähdä kokonaisuutena, ei vain hoivan kohteena, Paju-Torvalds kuvaa.

Roihuvuori on alueena vireä ja seniorikeskus on yksi sen aktiivisista toimijoista. Kulttuurisella vanhustyöllä on pitkät ja monipuoliset perinteet: yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi viereisen nuorisotalon kanssa graffiti- tai rap-pajojen merkeissä. Moni yhteistyökuvio on koronan takia tauolla, ja raskaan vuoden jälkeen on tuntunut tärkeältä pystyä tarjoamaan asukkaille virtuaalisia konserttielämyksiä.

Kulttuuriohjaajan työpäivät ovat vaihtelevia ja hektisiä: Emma Paju-Torvalds ohjaa esimerkiksi erilaisia ryhmiä lukupiireistä musiikkipainotteisiin ryhmiin. Säännöllinen taidenäyttelytoiminta ja kausijuhlat rytmittävät nekin seniorikeskuksen arkea.

- Työni on moniaistista ja monitaiteista. Osa asukkaistamme ei pysty enää kommunikoimaan sanallisesti. Siksi myös koskettamisella on työssäni suuri merkitys.

Virtuaalinen konsertti ruokkii senioreiden vuorovaikutusta

Paju-Torvalds pitää virtuaalikonserttien aktivoivia elementtejä toimivana lisänä ja näkee niiden edesauttavan erilaisten ihmisten osallisuutta. Kun konsertissa kehotetaan maalaamaan mielikuvitusmaalausta, yksi tietää heti, millä värillä ryhtyy työskentelemään. Jollekin taas on luontaista hypätä mukaan toisen asukkaan tarinaan. Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy väistämättä: siinä missä konsertissa tavallisesti kuunnellaan hiljaa, ruokkii virtuaalinen konsertti keskustelua vierustovereiden kanssa.

Seniorikeskuksen asukkaiden reaktioista kertoessaan Paju-Torvalds liikuttuu. Hänen mukaansa autenttinen konserttitunnelma voidaan saavuttaa, vaikka siihen liityttäisiinkin television välityksellä. Esimerkiksi hän nostaa erään asukkaan, joka on klassisen musiikin suuri kuluttaja. Asukkaalla on aikoinaan ollut Radion sinfoniaorkesterin kausikortti, ja hän on ollut todella kiitollinen päästessään yhä konserttiin – vieläpä niin, että se tulee hänen kotiinsa.

Paju-Torvalds kertoo myös pyörätuolissa olevasta miesasukkaasta, joka päivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta istuu tavallisesti saman pöydän ääressä. Jazzkonsertin alkaessa mies rullasi kuitenkin itsensä lähemmäs televisiota. Ulospäin ele oli pieni, mutta asukkaan tuntien valtava.

- Konsertin aikana asukkaat saattavat laittaa silmänsä kiinni ja elää musiikin mukana liikuttamalla käsiään. Pystymme ehkä havainnoimaan pintaa vain vähän, mutta nuo eleet kertovat siitä, että ihmisen sisällä tapahtuu valtavia asioita, Emma Paju-Torvalds kuvailee.

HILDA-hetkistä kaikki irti henkilöstön ja asukkaiden yhteistoiminnalla

Roihuvuoressa vietetään toisinaan virtuaalikonserttien päätteeksi HILDA-palvelusta löytyviä rentoutushetkiä. Emma Paju-Torvalds kertoo myös muun henkilökunnan ottaneen palvelun aktiivisesti käyttöön, joten käyttötunteja on kerääntynyt valtavasti.

Paju-Torvalds uskoo asukkaiden saavan palvelusta enemmän irti, kun ohjaaja tai hoitaja valitsee katsottavan sisällön yhdessä asukkaiden kanssa ja on itse aktiivisena toimijana mukana HILDA-hetkissä. Eri tavalla osallistavien sisältöjen hän arvioi tarjoavan kaikenlaisille osallistujille jotakin. Yksi seniori keskittyy pohtimaan kysymysten avulla sitä, millainen päivä hänellä on ollut, toiselle taas on mielekkäämpää kuulla soittimista ja improvisaatiosta.

- Spontaanit aplodit konserttisisältöjen päätteeksi kertovat paljon. Eräs asukas huokaisi onnellisena: minä pääsin oopperaan! Liikutuksen lisäksi olemme nauraneet ihan valtavasti, sillä konsertit synnyttävät myös todella hauskoja kommentteja.

Emma Paju-Torvalds pitää televisiota käyttökelpoisena alustana HILDA-palvelulle, sillä se on aina saatavilla ja ikääntyneelle kohderyhmälle tuttu. HILDA-palvelun eron televisio-ohjelmiin hän näkee kuitenkin merkittävänä, sillä ohjelmaa kukaan ei välttämättä valitse, vaan sen ääressä istutaan useammin passiivisena. Osallistavat elementit ovat Paju-Torvaldsin mielestä Saavutettavat orkesterit -pilotin konserttisisältöjen ansio: yleisö esimerkiksi otetaan mukaan puheen keinoin ja toivotetaan alussa tervetulleeksi konserttiin. Laadukas ääni ja kuva tukevat konserttikokemusta.

Emma Paju-Torvalds kertoo, että seniorikeskuksessa on huomaamatta tapahtunut myös musiikkikasvatusta. On hyvä tiedostaa, että aina jokin musiikkisisältö ei ole tiettyyn hetkeen oikea valinta eikä voida olettaa, että kaikki haluavat juuri tiettynä aikana päästä jazzkonserttiin. Ja vaikka konserttitilanne aiheuttaisikin alkuun joskus lievää epäröintiä, voi musiikkihetkestä tulla lopulta yhdistävä, jaettu kokemus.

- Kokemus on onnistunut asukkaiden nauraessa konsertin päätteeksi, että eihän meiltä lähteneetkään päät irti, vaikka jazzia kuunneltiinkin!

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.