HOITAJA-hetket: Laatupäällikkö Paula Niittymäki haluaa vahvistaa hoivatyön asiakaslähtöisyyttä

Työssään ikäihmisten palveluiden laatupäällikkönä Paula Niittymäki työskentelee päivittäin hoivakodin asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Kaksi tärkeää teemaa tähän liittyen ovat tiedonkeruuseen ja havainnointiin käytettävän RAI-järjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen sekä ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Näistä teemoista Niittymäki puhuu myös Kardemummon HILDA-sisältöpalveluun lisätyissä HOITAJA-hetkissä.

– Minusta nämä kaksi teemaa liittyvät toisiinsa vahvasti. RAI-arviointi on kohtaamisen väline, sen avulla ikäihminen voi osallistua oman hoitonsa ja saamansa palvelun suunnitteluun. RAI-arviointi tuo näkyviin yksilölliset tarpeet toiveet ja voimavarat. Itsemääräämisoikeus taas on meidän jokaisen perusoikeus, ja sen toteutumista tulee jatkuvasti vahvistaa. Meidän pitää myös osata havaita, jos sitä rajoitetaan tai piilorajoitetaan, Niittymäki sanoo.

Hänen mukaansa itsemääräämisoikeus saattaa tuntua itsestään selvältä asialta, mutta kun elämässä avun tarve kasvaa tai asutaan hoivakodissa, tulee sen toteutuminen varmistaa tietoisesti. HOITAJA-hetkissä Niittymäki herättelee keskustelua siitä, miten itsemääräämisoikeutta voisi tukea ja vahvistaa.

RAI-arviointikeskustelu vie hoivatyön perusarvojen äärelle

Paula Niittymäki kertoo, että RAI-arviointijärjestelmä rantautui Suomeen jo 2000-luvun alussa. Vaikka Suomessa onkin lainsäädännössä velvoitettu toimintakyvyn arviointiin jo pitkään, on RAI-arviointijärjestelmän rinnalla ollut käytössä muitakin välineitä. Osa hoiva-alan ammattilaisista on saattanut hyödyntää sitä aivan alusta lähtien, toisille se tulee uutena.

– Nykyiseen vanhuspalvelulakiin on kirjattu, että RAI-arviointijärjestelmä on kansallisesti määritelty toimintakyvyn arviointityökalu. Suomi on tässä edelläkävijöiden joukossa, vain kolme maata on ottanut RAI-välineistön käyttöön kansallisesti ennen meitä: Kanada, Uusi Seelanti ja Belgia, Niittymäki kertoo. Hän itse on RAI-järjestelmän sertifioitu kouluttaja.

"Tietoa on tarjolla paljon, mutta olisi hienoa, että videoiden teemat saisivat työyhteisöt miettimään, mitä juuri tämä näkökulma tarkoittaa meille omassa työssämme hoivatyön arjessa."

HOITAJA-hetkissä on RAI-arviointeihin liittyen kaksi erilaista asiakokonaisuutta. Ensimmäisellä videolla Paula Niittymäki käy läpi RAI-järjestelmän käyttämistä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä.

Toisella videolla teemana on RAI-arvioinnista saatu tieto, tulokset ja näiden hyödyntäminen asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelussa.

– Pyrin käymään näitä teemoja läpi videoilla hyvin konkreettisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. Hoivatyön ammattilaisille tässä ei tavallaan ole mitään ihmeellistä tai uutta, kysehän on sellaisista hyvistä toimintatavoista arjessa, joilla pyritään vanhuksen hyvään elämään ja oloon.

Niittymäki toivoo, että videoita hyödynnettäisiin nimenomaan yhteisen keskustelun ja pohdinnan kirvoittajana.

– Tietoa on tarjolla paljon, mutta olisi hienoa, että videoiden teemat saisivat työyhteisöt miettimään, mitä juuri tämä näkökulma tarkoittaa meille omassa työssämme hoivatyön arjessa. On tärkeää, että asioista tulee jollain tapaa omakohtaisia. Jotta näin tapahtuisi, tulee pysähtyä miettimään asioiden merkityksiä yhdessä työkavereiden kanssa, luomaan yhteistä ymmärrystä. Haluan rohkaista jatkuvaan pohdintaan ja työssä kehittymiseen.

Tässä yhteydessä Paula Niittymäki korostaa työn ja työyhteisöjen muutosta. Kukaan ei koskaan ole valmis, vaan työ ja elämä ovat jatkuvaa oppimista.

– Työntekijät, asiakkaat ja koko maailma muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Siksi tällaisten hoivatyön perusasioiden äärelle pysähtyminen säännöllisesti tekee hyvää, vaikka ajattelisi, että tietää niiden merkityksen ja osaa niitä toteuttaa työssään. Täytyy myös muistaa, että työyhteisöissä on eri vaiheissa olevia työntekijöitä; konkareita ja vastavalmistuneita. Siksi yhteinen keskustelu on aina tärkeää. HOITAJA-hetket voivat osaltaan mahdollistaa sen, että työyhteisössä jaetaan tietoa ja kehitetään näkemystä tiimin toimintatavoista.

Itsemääräämisoikeuden edistäminen on keino lisätä asiakaslähtöisyyttä

Yksi RAI-arvioinnin tavoite on edistää asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta sen merkitystä arjen valinnoissa kannattaa Niittymäen mukaan arvioida jatkuvasti.

Miten se näkyy, että ihminen ja hänen tarpeensa on etusijalla? Millaisia konkreettisia valintoja tämä tarkoittaa? Kun näitä kysymyksiä pohditaan työyhteisössä, voidaan löytää yhteinen näkemys toimintatavoista ja eettisesti kestävimmät tavat toimia arjessa. Paula Niittymäen HOITAJA-hetkissä teemaa käydään läpi käytännönläheisesti.

– Meille kaikille kehittyy työssä helposti erilaisia rutiineja ja toimintatapoja. Näitä kannattaa tutkailla. Itsemääräämisoikeuden tunnistaminen ja edistäminen on tärkeä keino lisätä asiakaslähtöisyyttä ja sitä, että huomioidaan hoivakodin asukkaiden yksilölliset toiveet jokapäiväisessä elämässä. Sillä pienistä hetkistähän se hyvä elämä arjessa koostuu, Paula Niittymäki sanoo.

Hoivatyön eettistä kuormitusta lisää, jos työn tekemiseen liittyy epäselviä käytäntöjä, ja tähänkin keskustelu auttaa.

– RAI-arviointi antaa mahdollisuuden myös löytää ikäihmisen omia voimavaroja ja vahvistaa niitä. Toivon, että HOITAJA-hetkien videoiden avulla hoivakotien asukkaat saavat entistä vahvemmin vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin.

KUKA?

  • Paula Niittymäki, laatupäällikkö, Esperi Care Oy
  • Geronomi, terveystieteiden maisteri, THL:n sertifioima RAI-erityisasiantuntija ja -kouluttaja.
  • ”Löysin ikäihmiset lukioikäisenä. Osallistuin vapaavalintaiselle kurssille, jossa saimme oman kummivanhuksen, jonka luona kävimme kurssin puitteissa vierailuilla. Ystävystyin tällöin 90-vuotiaan Elvin kanssa. Tämän innoittamana lähdin lukion jälkeen opiskelemaan geronomiksi.”
  • Työssä motivoivat ja innostavat kohtaamiset, auttamisen halu sekä mahdollisuus edistää ikäihmisten hyvää elämää.
  • Työskennellyt hoitajana kotihoidossa, sosiaaliohjaajana hoivakodissa, esihenkilönä henkilökohtaisessa avussa, laadun ja asiakasturvallisuuden parissa muun muassa Espoon kaupungilla pitkäaikaishoidon asiantuntijana, nyt Esperi Caren ikäihmisten asumispalveluiden laatupäällikkönä
  • Miksi lähti mukaan HOITAJA-hetkiin? ”Onhan se aina kiva saada mahdollisuus puhua omista lempiaiheistaan! Toivon, että tietoisuuden lisääminen näistä teemoista auttaa ikääntyneitä hoivakotien asukkaita elämään omannäköistä elämää, tekemään päätöksiä ja vaikuttamaan omaan elämäänsä liittyviin asioihin hoivakodissa asuessaan.”

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.