Taitaja 2022-kilpailu kokosi ammattiosaajat yhteen – HILDA mukana hyvinvointiteknologian tehtävässä

Tämänvuotisessa Taitaja-kilpailussa miteltiin ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa kilpailulajeissa. Omana lajinaan oli ensimmäistä kertaa mukana hyvinvointiteknologia, jossa lähihoitajaopiskelijat pääsivät käyttämään HILDA-sisältöpalvelua.

Kardemummo Oy oli mukana Porissa 16.–19.5. järjestetyissä Taitaja2022-kisoissa. Vuosittain järjestettävässä kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret mittelevät SM-mitaleista lajeissa, jotka perustuvat ammatillisiin perustutkintoihin. Tänä vuonna lähihoitajaopiskelijat kilpailivat ensimmäistä kertaa hyvinvointiteknologialajissa, jonka yhdessä kilpailutehtävässä he hyödynsivät myös HILDA-sisältöpalvelua.

Hyvinvointiteknologian tehtävät perustuivat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä hyvinvointiteknologian valinnaisen tutkinnonosan opintoihin. Kilpailulajina hyvinvointiteknologia oli ikärajaton ja siinä kilpailtiin pareittain. Finaalissa kilpaili kaikkiaan viisi finaaliparia ympäri Suomen, ja voittajaksi selviytyivät Anna Drozdova ja Kirsi Korpela.

- Kun hyvinvointiteknologian lajivastaava Hanna Lehto otti keväällä yhteyttä ja esitteli ajatusta HILDAn hyödyntämisestä osana Taitaja-finaalin kilpailutehtävää, innostuin heti! Yhteistyö oppilaitosten kanssa on meille yrityksenä erityisen luontevaa, koska haluamme olla omalta osaltamme innostamassa nuoria vanhustyön pariin, Kardemummo Oy:n Samu Vatanen kertoo.

Kardemummo Oy:n antamassa tehtävässä kilpailijat hyödynsivät HILDA-palvelua toiminnallisen tuokion järjestämisessä. Taustanaan heillä oli Samu Vatasen lyhyt koulutus HILDA-sisältöpalvelun käyttöön ja kilpailutehtävässä käytettävänään palvelun kaikkien kategorioiden sisällöt.

- Pidin tehtävänasettelua hyvin mielenkiintoisena! Tehtävään kuului ikääntyneitä näytteleviä henkilöitä, joista opiskelijat saivat tietoonsa erilaisia seikkoja, kuten mahdolliset haasteet toimintakyvyssä. Näiden tietojen perusteella kisaajat suunnittelivat esimerkkihenkilöille toiminnallisen ja täysin uniikin HILDA-hetken. Oli upeaa nähdä, miten luovasti kisaajat keksivät osallistaa ja aktivoida esimerkkihenkilöitä myös omalla toiminnallaan, Vatanen kuvailee.

Hoitajan tunnistettava asiakkaalle sopivat ratkaisut

Hyvinvointiteknologian lajivastaava Hanna Lehto iloitsee siitä, että kilpailuun saatiin mukaan useita hyvinvointiteknologiaa edustavia yrityksiä. Lehdon mukaan hyvinvointiteknologialajin arvioinnissa otettiin erityisesti huomioon ammatillinen osaaminen ja ohjausosaaminen. Uteliaisuus ja avoimuus hyvinvointiteknologiaa kohtaan ovat olennaisia ominaisuuksia: on tärkeää sisäistää, että teknologiasta on hyötyä vauvasta vaariin iästä riippumatta. Suuri ansio on, jos opiskelija osaa arvioida, millainen teknologia kellekin soveltuu.

Minulla on haave, että hyvinvointiteknologiaan suhtauduttaisiin rohkeudella, positiivisuudella ja innovatiivisuudella, sillä se luo ympärilleen mahdollisuuksia.

Hanna Lehto painottaa, että hyvinvointiteknologisten ratkaisujen ei ole tarkoitus korvata ihmisen tekemää työtä.

- Herkästi ajatellaan, että teknologia vie hoitajan työt, vaikka sen tarkoituksena on tukea ja helpottaa hoitotyön tekemistä.

Hyvinvointiteknologia on iso osa lähihoitajaopiskelijoiden opetusta, ja pyrkimyksenä on laajentaa ja avartaa opiskelijan katsetta sen tuomille mahdollisuuksille. Hoitajan on tarkoitus osata kuunnella asiakasta ja tunnistaa juuri hänelle sopivat ratkaisut. Käytännössä tämä voi olla esimerkiksi sen miettimistä, miten hyvinvointiteknologia voisi tehdä vuorovaikutuksen toisten kanssa helpommaksi.

- Minulla on haave, että hyvinvointiteknologiaan suhtauduttaisiin rohkeudella, positiivisuudella ja innovatiivisuudella, sillä se luo ympärilleen mahdollisuuksia. On tärkeää pohtia, miten tuota väylää voitaisiin jatkossakin avata, Hanna Lehto pohtii.

Taitaja-kilpailun hyvinvointiteknologian lajivastaavat Hanna Lehto ja Marika Leppänen.

Kardemummo Oy:n asiakkuusvastaava Rosanna Kuivalaisen mukaan yritys voi oppia itsekin valtavasti erilaisilta käyttäjiltä HILDAn toimivuudesta hoitajien työn tukena. Kuivalainen pitää ensimmäistä kertaa järjestettävää hyvinvointiteknologialajia osoituksena siitä, että erilaisten työtä helpottavien teknologisten ratkaisujen käyttö hoitotyössä on vakiintunut. Opiskelijat löytävät usein hyviä käytäntöjä, joita he vievät mukanaan työelämään. Siten ala kehittyy jatkuvasti.

- Annamme mielellämme HILDAn opiskelijoille testattavaksi ja toteutamme erilaisia kokeiluja oppilaitosten kanssa. Opiskelijat ovat rohkeita kokeilemaan uusia työvälineitä. Kuulen usein uusilta asiakkailtamme, että heillä työskentelevät opiskelijat ovat olleet aktiivisessa roolissa HILDAn käytön opettelussa ja vakiinnuttamisessa osaksi arkea, Kuivalainen kuvailee.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.