"HILDA on pelastanut monta levotonta tilannetta"

HILDA-palvelun sisällöt ovat ilahduttaneet Saarikan alueella, Saarijärven Kotikonnussa, reilun vuoden verran. HILDAn koetaan olevan paitsi tärkeä työkalu hoitajille, myös pelastus monessa sellaisessa tilanteessa, jossa rauhattomuus tai levottomuus saattaisivat muuten vallata alaa.

Kotikonnun 60-paikkaisen palvelutalon alakerrassa sijaitsevat yksikön intervallipaikat sekä tarvittaessa vanhuksille suunnatut kriisipaikat. Säännöllisille intervallijaksoille kotona asuvat ikääntyneet tulevat hoitoon omaishoitajiensa lomien ajaksi.

Tuula Tolonen ja Reea Lappalainen työskentelevät Kotikonnun palvelutalon intervallitiimissä. Kotikonnun asukkaat ovat pääosin muisti- ja monisairaita vaihtelevalla fyysisellä toimintakyvyllä. Kun HILDA-palvelun tulosta alkoi reilu vuosi sitten olla yksikössä puhetta, kertovat hoitajat odottaneensa sitä innolla. Odotukset kohdistuivat etenkin oman työn helpottumiseen.

- Esimerkiksi valmiiksi ohjatut tuolijumpat auttavat siinä, että meidän ei hoitajina tarvitse suunnitella liikkeitä, vaan voimme keskittyä täysin asukkaiden liikkeissä auttamiseen ja selittämiseen sekä niiden ohjaamiseen, he kuvailevat.

HILDA auttaa tutustumaan intervalliasukkaisiin

Intervalliasiakkaat tulevat Kotikontuun usein yhden tai kahden viikon jaksolle. Lyhytaikaisia asukkaita ja heidän elämäänsä sekä kiinnostuksen kohteitaan ei välttämättä tunneta talossa samalla tavalla kuin pitkäaikaisten asukkaiden kohdalla. Tuula Tolonen ja Reea Lappalainen ovatkin todenneet HILDAn toimivaksi työkaluksi tällaisiin asukkaisiin tutustuessa, sillä palvelu antaa virikkeitä ja toimii jutustelun synnyttäjänä.

- Nämä ihmiset ovat usein alkuun meille täysin tuntemattomia: emme tiedä heidän taustojaan ja historiaansa. HILDAn sisältöjen kautta ihmisen elämänhistoriaa on eri tavalla helppoa lähteä käymään läpi ja löytää yhteisiä keskustelunaiheita ikääntyneen aiemmasta elämästä ja esimerkiksi ammateista, Tolonen sanoo.

Intervalliyksikössä, jossa ikääntyneillä on usein vielä keskimääräistä parempi toimintakyky, HILDAn sisällöt vaikuttavat Lappalaisen ja Tolosen mukaan hyvin monella tasolla. Sen lisäksi, että esimerkiksi tuolijumpat vaikuttavat fyysiseen toimintakykyyn, ne tuovat yksikköön valtavasti yhteistä naurua ja iloa, jolloin niillä on myös vahva sosiaalinen ulottuvuus.

- Meille intervalliyksikössä kuntouttava elementti on yksi tärkeä osa-alue, sillä asiakkaat on tarkoitus pitää mahdollisimman hyvävoimaisina ja -kuntoisina vielä kotiin mennessäänkin. HILDA tukee siinä todella monella tasolla, fyysisesti ja psyykkisesti, Tuula Tolonen toteaa.

Rauhattomat tilanteet purkautuvat HILDAn avulla

HILDA-palvelu on toiminut Kotikonnussa yleisenä hyvän ilmapiirin luojana, ja Tuula Tolonen ja Reea Lappalainen kuvailevat sen pelastaneen monta päivää ja tilannetta. Kun palvelu tarjoaa valmiin, ohjatun sisällön, hoitajat voivat itse keskittyä olemaan läsnä asukkaiden kanssa.

- Koemme, että HILDAsta on ollut paljon apua rauhoittavana tekijänä. Jos meillä on joskus ollut levottomia tai aggressiivisia asukkaita, ovat hekin pystyneet rauhoittumaan HILDAn äärelle. Palvelu on tarjonnut silmille ja korville mielenkiintoisia asioita.

HILDA on toimiva työkalu intervalliasukkaisiin tutustuessa, sillä palvelu antaa virikkeitä ja toimii jutustelun synnyttäjänä.

Kotikonnussa pidetään olennaisena, että hoitajilla on aikaa olla HILDAn äärellä yhdessä asukkaiden kanssa. Lappalainen ja Tolonen kertovat myös asukkaiden pitävän tätä arvossa – heille on tärkeää, että henkilöstö ehtii olla läsnä HILDA-hetkessä: keskustella, muistella ja ihmetellä yhdessä. Intervalliyksikössä tälle koetaan resursoidun hyvin aikaa, ja juuri intervalliasukkaiden kanssa riittävä yhteinen ajankäyttö koetaankin erityisen tarpeelliseksi.

- Vietetään aikaa ja ollaan olohuoneessa yhteisessä kodissa – sellaista se meillä täällä on. Vaikka joku asukas ei aina osallistuisikaan kaikkeen tekemiseen, on hänkin kuitenkin läsnä ja siten mukana tekemisessä, Lappalainen ja Tolonen kuvailevat.

Keskustelu syntyy juuri yhdessäolon kautta, ja innostunut ilmapiiri leviää asukkaissa kuin huomaamatta. HILDA koetaan monipuolista toimintakykyä tukevana välineenä myös yleistyneiden mielenterveysongelmien keskellä: keskustelu ja muistelu piristävät monia asukkaita.

- Joskus on tilanteita, joissa miesasukkaissa on ollut alkuun levottomuutta, mutta kun muutama rauhattomin innostuu yhdessä huumorin kautta jumppaamaan, innostus leviää ja lopulta kaikki tekevät innoissaan nauraa räkättäen. Moni rauhaton tilanne on purkautunut tällä tavalla.

HILDAn suurimmiksi ansioiksi Tuula Tolonen ja Reea Lappalainen lukevat juuri sen monitasoisen hyvän tuottamisen: ilo lisääntyy ja yleinen levottomuus kaikkoaa.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.