Kokemukset HILDAsta vakuuttivat - palvelu käyttöön kaikissa Rauman kaupungin yksiköissä

HILDA-palvelun käyttö laajenee Raumalla yhdestä palvelukodista neljään yksikköön. Esimiestasolta halutaan antaa tukea hoitajan kiireettömälle läsnäololle, johon HILDA antaa hyvän mahdollisuuden.

Ensimmäisenä HILDA-palvelu rantautui Raumalla palvelukeskus Kotikaareen, jossa käyttö aloitettiin toukokuun alussa. Kuluvan syksyn aikana myös muut raumalaiset palvelukodit, Linnavuori, Mansikkapaikka ja Rannikkokoti useine ryhmäkoteineen ovat ottaneet palvelun käyttöönsä. Rauman kaupungin palvelupäällikkö Riina Luukinen kuvailee osan yksiköistä keskittyneen erityisesti muistisairauksiin.

Kotikaaren palveluesimies Johanna Salminen kertoo tutustuneensa HILDAan alkuvuodesta palvelun esittelyn merkeissä. Hän kuvaa henkilöstön olleen boksien saavuttua innoissaan ja vaikuttuneen erityisesti palvelun jatkuvasta päivittymisestä ja ajassa elämisestä. Osa lyhytaikaishoidon asiakkaista vaihtuu säännöllisesti, mikä näkyy HILDAn käytössä ja sisältöjen valinnassa.

– Musiikki pitää kuitenkin pintansa ykkössuosikkina. Meillä on pidetty siitä, että HILDA sisältää selkeästi vanhan ajan musiikkia. Se on vaihtelua myös hoitajien korville ja päivittäin radiosta kuultaville kappaleille, Salminen toteaa.

HILDAn käyttöraporteista tärkeää tietoa toiminnasta

Riina Luukinen kertoo Kotikaaresta saatujen kokemusten olleen vakuuttavia ja vaikuttaneen päätökseen laajentaa käyttöä muihinkin yksiköihin. Palvelun saavutettavuus ja sujuva käytettävyys ryhmäkotien yhteistiloissa tukivat myös päätöstä.

– Kotikaaren käyttötilastot puhuvat puolestaan, ja ajattelen, että raporttien seuraaminen ja arviointi on jatkossakin meille todella tärkeää. Osalla hoitajista on suuri kynnys tuottaa virikkeellistä toimintaa, ja HILDA on siihen hyvä apuväline, Luukinen arvioi.

Sekä Riina Luukinen että Johanna Salminen peräänkuuluttavat työkulttuurin muutosta, jossa hoitajalla on aikaa ja valtuuksia läsnäololle sekä kiireettömällekin ajan viettämiselle ja keskustelulle asiakkaan kanssa.

– Hoitaja saattaa edelleen ajatella, että kiireetön läsnäolo asiakkaan kanssa, kuten HILDAn ääressä vietetty aika, on pois jostakin sellaisesta työstä, jota on totuttu perinteisesti pitämään olennaisempana ja tärkeämpänä, Luukinen arvelee.

Johanna Salminen on samaa mieltä. Hän kertoo kannustavansa henkilöstöä yhdessäoloon HILDA-palvelun äärellä.

– Hoitajat kokevat, että heidän olisi hyvä olla mukana katsomassa HILDAn sisältöjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun äärellä yhdessäolo tapahtuu luontevasti, sillä sisältöjen seuraamisen yhteydessä keskustelua ja muistelua syntyy etenkin silloin, kun hoitajilla on aikaa olla asiakkaalle läsnä, hän kertoo Kotikaaren käyttökokemuksista.

HILDA-palvelun odotetaan tuovan Raumalle aktiivisuutta sekä antavan mielekästä tekemistä arkeen ja sisältöä asiakkaiden jokapäiväiseen elämään. Luukinen ja Salminen nostavat esiin myös omaisten näkökulman ja toivovat saavansa heidätkin osalliseksi HILDAn käyttöön.

– Tietenkin toivomme palvelun tuovan myös helpotusta hoitajien työhön ja toimivan tarpeellisena työvälineenä. Henkilöstön puheissa kuuluu usein erilaisen toiminnan tuottaminen asiakkaille, mutta usein konkreettiset keinot ovat vähissä tai niitä ei tunnisteta. Vastaavasti voidaan ajatella, että järjestettävän toiminnan pitää olla jotain todella suureellista, Luukinen kuvailee.

Myös korona-aika on osaltaan vaikuttanut HILDAn laajempaan käyttöönottoon, sillä omaisten ja erilaisten esiintyjien vierailut ovat tänä aikana vähentyneet ja olleet aiempaa rajoitetumpia. Riina Luukinen ja Johanna Salminen uskovat osallistavan sisältöpalvelun käyttämisen tukevan tätäkin tyhjiötä.

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Olen:
Kiitos liittymisestäsi uutiskirjeemme tilaajaksi!
Saat jatkossa kirjeemme kuukausittain sähköpostiisi.
Oho! Jotain meni pieleen lomaketta lähetettäessä.